Menu

Aktuality


Copyright © 2014 SBD MB - Marek Hoffman

TOPlist

Právní předpisy

Zde máte uvedeny právní předpisy, které se týkají družstev a bytového spoluvlastnictví.

-          Zákon č.  89/2012 Sb., občanský zákoník

-          Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)

-          Zákon č. 311/2013 Sb., o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým domům některých bytových družstev a o změně některých zákonů

-          Zákon č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty

-          Nařízení vlády č. 366/2013 Sb., o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím

-          Vyhláška č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov  (povinnost zpracovat průkaz energetické náročnosti budovy)

-          Vyhláška č. 269/2015 Sb., o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům

-          Nařízení vlády č. 308/2015 Sb., o vymezení pojmů běžná údržba a drobné opravy související s užíváním bytu

Výše uvedené zákony najdete na stránkách :

http://portal.gov.cz/app/zakony/?path=/portal/obcan/

http://www.zakonyprolidi.cz/