Menu

Aktuality


Copyright © 2014 SBD MB - Marek Hoffman

TOPlist
Kategorie: Jak postupovat když...

prodávám svůj byt

prodávám svůj byt (ve vlastnictví) a správcem budovy je družstvo

Po vložení kupní smlouvy na katastrální úřad se dostavím spolu s novým vlastníkem bytu v úřední dny na SBD Mladá Boleslav do kanceláře č. 22 - bytový úsek, kde předložím:

  • kupní smlouvu
  • návrh na vklad nebo vyrozumění katastrálního úřadu o provedení vkladu
  • protokol vystavený firmou Techem  o odečtech vody a tepla, na oddělení nájmu poté ukončím platby a nahlásím svou novou adresu pro doručení vyúčtování a případně č. účtu, na který mi bude vrácen přeplatek v případě kladného vyúčtování.

print Formát pro tisk