Menu

Aktuality


Copyright © 2014 SBD MB - Marek Hoffman

TOPlist
Kategorie: Informace

Informace pro členy výborů samospráv SBD Ml. Boleslav

V minulém roce se nám v několika případech projevilo – zřejmě z důvodu neznalosti problému – překročení kompetencí ze strany členů výborů některých samospráv. Tito funkcionáři prováděli úkony, které jsou v kompetenci statutárních orgánů družstva. Jedná se zejména o podpisy smluv, dodatků ke smlouvám, atd. Připomínám proto čl. 60 a čl. 61 Stanov SBD, kde je uvedeno následující :
- představenstvo družstva je výkonným a statutárním orgánem družstva
- představenstvo družstva je oprávněno jednat jménem družstva navenek
- právní úkony představenstva, pro které je předepsána písemná forma, podepisuje za družstvo předseda (popř. místopředseda) a další člen představenstva
dále čl. 70 a čl. 75, kde je uvedeno :
- samospráva je organizační jednotkou družstva
- výbor samosprávy je výkonným orgánem samosprávy
Z uvedeného vyplývá, že
- samospráva nemá vlastní právní subjektivitu
- členové výborů samospráv nemají kompetence statutárních orgánů družstva k podepisování dokumentů za družstvo

V důsledku toho jakýkoliv dokument pro cizí subjekt, podepsaný členy výborů samospráv nemá právní platnost. Mají ji pouze dokumenty, podepsané statutárními orgány družstva, jak je výše uvedeno.

Závěrem dodávám, že překračování kompetencí ze strany výborů samospráv může vyústit do velmi nepříjemných situací s důsledky pro družstvo, potažmo samosprávu. Žádám proto členy výborů samospráv o důsledné dodržování Stanov SBD v této záležitosti.

 

 

ing. Vladimír Lukeš
ředitel správy družstva

 

V Ml. Boleslavi 27.1.2012

print Formát pro tisk