Menu

Aktuality


Copyright © 2014 SBD MB - Marek Hoffman

TOPlist
Kategorie: Informace

Informace o instalaci kamerových systémů v domech SBD MB

METODIKA A LEGISLATIVA UMÍSTĚNÍ KAMEROVÉHO SYSTÉMU V BYTOVÝCH DOMECH SBD MLADÁ BOLESLAV

V poslední době se stále častěji objevuje snaha ze strany členů družstva a funkcionářů jednotlivých samospráv o zabezpečení bytových domů pomocí kamerových systémů a bez znalosti problematiky, jak z pohledu právních úprav, tak ve věcech odborné instalace, zavést tento systém v domech v majetku SBD Mladá Boleslav. Bohužel se při tomto postupu nerespektuje tak závažná skutečnost jakou je předběžné projednání příslušné problematiky na správě SBD ani to, že samospráva nemá vlastní právní subjektivitu a funkcionáři samospráv nejsou kompetentní k provádění jednotlivých právních úkonů spojených se získáním potřebného povolení k instalaci a  provozování kamerového systému. 


Svým postupem pak, na základě neznalosti právních aspektů používání kamerových systémů, vystavují družstvo sankcionování v rámci správního řízení ze strany kompetentního orgánu, Úřadu pro ochranu osobních údajů (dále ÚOOÚ) , se sídlem ul. Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Vzhledem ke stávající situaci představenstvo družstva na svém zasedání dne 19.12.2011 přijalo rozhodnutí informovat členskou základnu prostřednictvím webových stránek družstva v takovém rozsahu, aby do budoucna nedocházelo k výše uvedeným skutečnostem. 

Z předmětné záležitosti lze vyloučit Společenství vlastníků jednotek /SVJ/, vzhledem k jejich právní subjektivitě, družstvo však pro SVJ v rámci Smlouvy o správě provádí k instalaci kamerových systémů poradenskou činnost .


Použití kamerových systémů:

1/ Bude-li použit systém bez záznamu, tedy bez uchovávání nosičů dojde k usnadnění a zjednodušení celkové právní pozice. Zákon č. 101/2000 Sb., (zákon na ochranu osobních údajů) se na tento kamerový systém vztahovat nebude. V tomto případě bude postačující, aby osoby pohybující se v blízkosti kamerového systému byly informovány, že objekt je zabezpečen tímto systémem (Nápis : Objekt je střežen kamerovým systémem).

2/ Případ použití kamerového systému se záznamem je z  pohledu právní úpravy podstatně složitější záležitostí a to zejména ve splnění celé řady právních podmínek před uvedením systému do provozu.
Proto lze doporučit všem potenciálním zájemcům o provozování tohoto systému v první řadě podrobné nastudování příslušné právní úpravy, kterou naleznete na internetové adrese ÚOOÚ http:/www.uoou.cz rubrika registr/ nebo stanoviska ÚOOÚ č.1/2008 (je součástí této informace), které velice podrobným a vyčerpávajícím způsobem problematiku používání kamerového systému v bytových domech řeší. 

V předmětné záležitosti lze též kontaktovat renomovanou agenturu zabývající se montáží a provozem kamerových systémů. V případě uzavírání smlouvy s příslušnou agenturou je třeba věnovat pozornost té skutečnosti, aby ve smluvním vztahu byl zakotven článek, ve kterém se druhý účastník vztahu ( agentura) zavazuje zajistit potřebnou dokumentaci včetně splnění oznamovací povinnosti u příslušného orgánu, jakož i zajištění povolení k provozování kamerového systému.

3/ Každý požadavek na instalaci kamerového systému v domě v majetku SBD Mladá Boleslav musí být projednán na správě družstva a případný smluvní vztah uzavřen statutárními zástupci družstva.

V Ml. Boleslavi 10.1.2012

ing. Vladimír Lukeš
ředitel správy družstva

Úřad pro ochranu osobních údajů - STANOVISKO / UOOU 1-2008

print Formát pro tisk