Menu

Aktuality


Copyright © 2014 SBD MB - Marek Hoffman

TOPlist
Kategorie: Aktuality

Pozvánka na SD


 

Představenstvo Stavebního bytového družstva Mladá Boleslav, Na Radouči 1221, v souladu se Stanovami SBD Mladá Boleslav svolává

S H R O M Á Ž D Ě N Í        D E L E G Á T Ů

které se uskuteční dne  29. května 2019 od  16,30 hod. v divadelním  sále  kulturního domu v  Mladé Boleslavi

  1. Zahájení - jmenování zapisovatele, seznámení s programem SD a jednacím řádem
  2. Volba: a)  komisí: mandátové, návrhové, volební
                b)  dvou ověřovatelů zápisu
  3. Zpráva mandátové komise
  4. Zpráva představenstva o činnosti za rok 2018,včetně kontroly úkolů z minulého usnesení SD :
      a)  Provést revizi smluv o nájmu nebytových prostor
      b)  Připravit pro další SD návrh na zmrazení poplatku za správu pro vlastníky bytů a
           zařadit tento bod do programu příštího jednání SD
      c)  Doplnit webové stránky SBD o další údaje v sekci „Můj byt a dům“
      d)  Připravit do příštího SD koncepci činnosti SBD po stránce organizační a finanční
        pro další roky s ohledem na pokles členské základny
  5. Zpráva kontrolní komise SBD za rok 2018
  6. Výroční zpráva o hospodaření družstva za rok 2018, včetně návrhu na
      rozdělení hospodářského výsledku za rok 2018
  7. Zpráva mandátové komise
  8. Předseda volební komise seznámí delegáty s volebním řádem a dále s navrženými
     kandidáty do představenstva a kontrolní komise
  9. Volba členů představenstva a kontrolní komise SBD Ml. Boleslav
 10. Opravy a investice v roce 2020
 11. Převody bytů do OV po roce 2020
 12. Převod prostředků z havarijního do investičního fondu
 13. Vyhlášení výsledků voleb
 14. Diskuse
 15. Zpráva mandátové komise
 16. Usnesení – závěr

V Mladé Boleslavi 29. 4. 2019

                                                                                        Ing. Jaroslav Borovička
                                                                                  předseda představenstva SBD

S materiály k jednotlivým bodům jednání se, v případě zájmu, mohou členové družstva seznámit v úřední dny na sekretariátu nebo na právním oddělení SBD Mladá Boleslav, Na Radouči 1221.

print Formát pro tisk